Loading...
close

Werkwijze

Om een complex probleem op te lossen zoeken we altijd naar een perspectief waarin zoveel mogelijk factoren worden overwogen om tot de beste oplossing voor alle betrokkenen te komen. Dat doen we als volgt:

1. Vraagverkenning

We beginnen met het in kaart brengen van alles wat we weten van het vraagstuk. Dit doen we door vragen te stellen. Vragen over het nu, het verleden en de toekomst. Wat is hier aan de hand? Waarom is dit een probleem? En voor wie? Welke belangen zijn er? Wat zou betrokkenen kunnen motiveren tot verandering?

2. Weten we alles?

Als we een overzicht hebben van de belangrijkste variabelen en belanghebbenden, gaan we een stap verder door onderzoek te doen. Onderzoek naar het gedrag en de wensen van belanghebbenden in het nu en in de toekomst (trends)

3. Ideegeneratie

Als we aan de grens komen van wat we (kunnen) weten over een situatie, dan is het goed om nog een stapje verder te gaan. In de fase van ideegeneratie begeleiden we de betrokkenen naar nieuwe ideeën die buiten bestaande referentiekaders liggen.

4. Van idee naar werkelijkheid

Tot slot vertalen we ideeën naar tastbare oplossingen die geïmplementeerd kunnen worden. Dat doen we door de ideeën te bundelen in concepten die we vervolgens bouwen of tekenen tot prototypes. Zo kunnen ze getest worden op vooraf gestelde uitgangspunten Als laatste bedenken we met de opdrachtgever hoe de oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.