OVER ONS

WIJ ONTWERPEN DE TOEKOMST

Door de steeds versnellende technologische ontwikkelingen is de wereld de afgelopen decennia sterk veranderd, en helaas niet altijd ten goede. Deze veranderingen gaan zo snel en zijn dermate ingrijpend dat de toekomst niet aan het toeval kan worden overgelaten.

De toekomst moet ontworpen worden vanuit een perspectief waarin zoveel mogelijk factoren, die relevant zijn voor het uiteindelijke resultaat, worden overwogen om tot de beste oplossing voor alle betrokkenen te komen.

Als ontwerpers zijn we voortdurend bezig zijn om buiten de (eigen) kaders te treden en van daaruit nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. Niet alleen vragen over het nu, maar ook over de geschiedenis en de toekomst. Wat is hier aan de hand? Waarom is dit een probleem? Voor wie is dit een probleem? Wat maakt dat de huidige toestand niet verbetert? Welke belangen zijn er? Hoe is men in deze situatie terecht gekomen? Wat zou betrokkenen kunnen motiveren tot verandering?

Om antwoorden te vinden gaan we naar buiten, in gesprek, genereren we ideeën, laten we mensen dingen doen, brengen mensen bij elkaar. We doen aannames die we zo snel mogelijk in de echte wereld testen.