Loading...
close

Design Toepassen

met ClickNL

Closing the Loop - Kennisontwikkeling en kennisbenutting bewerkstelligen in de Creatieve Industrie

Samen met interne en externe stakeholders komen tot een missie en programma wat het mogelijk maakt om de 'loop' van kennis- en purpose gedreven werken te versterken

Samen sluiten we de 'loop'

Over dit project

Het doel van de Topsector Creatieve Industrie en ClickNL is om de creatieve industrie in Nederland veerkrachtig te maken. Om dat te bereiken zetten zij in op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisbenutting in de creatieve industrie. Ze willen de 'loop' van kennisgedreven werken in de Creatieve Industrie sluiten. Om dit te bewerkstelligen zijn een scherpe missie en een passend programma van activiteiten nodig. Wij hebben daarom in sessies samen met interne belanghebbenden stil gestaan bij verdere invulling van de missie van ClickNL door gebruik te maken van sleutelwoorden en visualisaties. Vervolgens hebben we focusgroep sessies met de doelgroep gehouden die tot inzichten hebben geleid over kennisgedreven werken, over wat zij ervoor nodig hebben, en over hun realiteit en manier van werken. De visuele samenvattingen die zijn gemaakt van deze sessies kunnen nu vervolgens gebruikt worden om de missie aan te scherpen en passende activiteiten te vinden om de 'loop' van kennisgedreven en purose gedreven werken in de Creatieve Industrie te sluiten.

Doel

Het aanscherpen en invullen van de missie, strategie en het programma van ClickNL om de 'loop' van kennis- en purpose gedreven werken in de Creatieve Industrie te kunnen sluiten.

Resultaat

- Inzichten in de behoeften en werkwijzen van de doelgroep.
- Een aangescherpte missie.
- Een programma met passende activiteiten.

Online en offline visueel samenwerken

Het was erg waardevol om het geluid van de doelgroep te horen.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen?

Ben je benieuwd wat Being A Designer voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Of stuur een e-mail

info@beingadesigner.com

Je bent altijd welkom:

Kerklaan 52
2912CK Nieuwerkerk aan den IJssel