Training Samen Innoveren

OVER DIT PROJECT

Training samen komen tot een innovatieve uit-vraag | Gemeente Den Haag


In de huidige tijd worden vraagstukken steeds complexer en dat vraagt om een andere aanpak.  Daarom organiseerden we met Zwaluw samen in opdracht van de programma’s Innovatiegericht Inkopen en Smart The Hague de training “Samen komen tot een innovatieve uitvraag”.  Een training waarin je innovatieve oplossingen uit de markt de ruimte geeft door je opgave wezenlijk anders te benaderen.

Op basis van een actuele casus hebben we gewerkt aan de volgende vragen: Wat is het probleem? Wat gebeurt er in de markt? Hoe gaat de toekomst eruit zien en wat zijn de behoeften/belangen van de verschillende stakeholders? We hebben stilgestaan bij hoe je hierin goed kunt samenwerken met elkaar (intern en extern) maar ook waar mogelijke obstakels zitten in de samenwerking en wat daaraan is te doen.

Dit hebben we gedaan als ontwerpers, dat betekent: Ervaren | Nieuwsgierig zijn | Op zoek naar de diepere behoefte | Over domeinen heen | Meenemen van de interne organisatie | Visie op innovatie | Bouwen & visualiseren | Samen doen!

Doel: met meerdere partijen samen werken om tot een zo goed mogelijke probleemdefinitie en daarmee uitvraag te komen die uitnodigt tot innovatieve oplossingen.

Resultaat:

  • 25 ambtenaren die een stukje design thinking kunnen toepassen bij het verkennen van een vraag
  • inzicht in nieuwe design methoden en technieken
  • omgaan met/ doorbreken van belangen bij samen werkingen
  • eerste stappen rond een actuele casus van de Gemeente Den Haag zowel op inhoud als op draagvlak

 

 


Terug naar projecten