Service design training

OVER DIT PROJECT

Service Design training | Gemeente Amsterdam (centrum)


Being A Designer en zeewaardig ontwikkelde en faciliteerde een workshop service design gegeven aan de gebiedsmanagers en -makelaars van de Gemeente Amsterdam. In een halve dag hebben we met hen een aantal stappen van het designproces doorlopen voor een casus die speelt in het gebied ‘centrum’. De focus lag op het laten zien en ervaren van een aantal onderzoeksmethodes die ambtenaren in direct contact brengt met bewoners. De voorgestelde methodes stellen hen in staat om beter aan te sluiten op de behoeften van de bewoners en deze eerder mee te nemen in het proces.

Doel: Kennismaking met verschillende service design methoden

Resultaat:

  • inzicht in nieuwe methoden en technieken
  • eerste aanzet tot plan van aanpak casus

 


Terug naar projecten