Profileren Jongerencoaches

OVER DIT PROJECT

Profileren jongeren coaches | Jongerenloket Gemeente Rotterdam


Het Jongerenloket in Rotterdam is bezig met een grote verandering om hun dienstverlening aan jongeren in Rotterdam te verbeteren. Deze verandering heeft een sterke invloed op het functieprofiel van de professionals die dagelijks met de jongeren werken en roept vragen op als: “Welke competenties zijn er in de toekomst nodig? Wat hebben we al in huis? En hoe ga je daarover met elkaar in gesprek?”
Being A Designer heeft het Jongerenloket geholpen door het vormgeven van een proces van interviews en creatieve sessies met een dwarsdoorsnede van de organisatie. Uiteindelijk hebben we samen met de jongerencoaches een manifest ontwikkeld die benodigde competenties beschrijven, maar ook al met elkaar ingevuld wat dat in houding en gedrag betekent. Iedere stap in het proces is zorgvuldig vormgegeven om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren binnen de organisatie.
Doel: Ontwikkelen van een profiel voor de jongerenprofessional van 2018
Resultaat:
• Beweging en gesprek binnen de organisatie, over elkaars en over eigen functie
• Een manifest van de Jongerenprofessional
• Ideeën om met de teams aan de competenties te werken voor 2018

 


Terug naar projecten