Nieuw West de buurt in

OVER DIT PROJECT

Nieuw West de buurt in  | Gemeente Amsterdam


Being A Designer ontwikkelde een aanpak om het huidige gebiedsgericht werken in te richten vanuit service design.
Samen met ambtenaren, burgers, politie, welzijnswerk en ondernemers doorliepen we de eerste fase (het onderzoek) van het ontwerpproces. Deze fase bestond uit interviews met creatieve formats, analysesessies (met tekenaar) en een wervelende pop-up week in het stadsdeel. In dit proces werden behoeftes van bewoners bovengehaald en relaties gebouwd voor de toekomst.
De focus van het project lag op het naar buiten gaan en ontmoeten van doelgroepen en op een levendige manier met hen in gesprek gaan.
Doel: De doelstelling voor dit project was drieledig. Het eerste doel was het opstellen van de belangrijkste uitgangspunten voor het gebiedsplan van 2018, op een manier die gebiedsgericht is en zoveel mogelijk stakeholders betrekt in het proces. Het tweede doel was het communiceren over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar met bewoners. En derde doel was het meenemen en trainen van ambtenaren in deze nieuwe manier van werken.
Resultaat:
• Visueel overzicht van de belangrijkste thema’s en behoeften
• Nieuwe relaties en contacten
• Nieuwe verhouding tot ondernemers, partners en burgers
• Basiskennis van medewerkers over service design
• Set projectkaarten van de projecten uit 2016/2017
• Zichtbaarheid in de stad

 


 

Terug naar projecten