Design je buurt

OVER DIT PROJECT

Design je buurt | Gemeente Amsterdam


Being A Designer ontwikkelde en organiseerde een participatieve aanpak voor ambtenaren, ondernemers en burgers om behoeften en ideeën op te halen over de toekomst van de wijk Oud-West (Gemeente Amsterdam). We hebben een ont­werp gemaakt waarbij de ambtenaren zelf een actieve rol vervulden in alle fasen van het proces.

Doel: Eigenaarschap van zoveel mogelijk stakeholders op de te ontwikkelen toekomst voor de wijk

Resultaat:

  • Een overzicht van de verschillende behoeften
  • Ontwerprichtlijnen voor het bestemmingsplan en de gebiedsplannen.
  • Enthousiaste en betrokken bewoners en ondernemers
  • Ervaring voor de ambtenaren in het werken met visuele en creatieve werkvormen om te komen tot een open, gelijkwaardig, constructieve dialoog

 


Terug naar projecten