Co-creatie gebiedsplannen en agenda Amsterdam Zuid Oost

OVER DIT PROJECT

C0 creatie gebiedsplannen en agenda Amsterdam Zuid Oost | Gemeente Amsterdam (Zuid Oost)


Als ambtenaar kun je een gebiedsagenda of een gebiedsplan ontwikkelen achter je computer. Wat je ook kunt doen is naar buiten gaan en bewoners interviewen, in creatieve sessies met collega’s brainstormen over de toekomst, partners betrekken in co-creatiesessies en samen de gewenste toekomst visualiseren en realiseren. De vier gebieden van Amsterdam Zuid Oost kozen voor dat laatste en vroegen ons om daarbij te helpen.
Being A Designer ontwikkelde en faciliteerde samen met zeewaardig een aanpak om gedurende vijf maanden met de ambtenaren, ondernemers, partners en bewoners van vier gebieden van Zuid Oost een betere dienstverlening te ontwikkelen. Op basis van service design zijn de teams in verschillende stappen gekomen tot de belangrijkste uitgangspunten voor de agenda en de plannen.
We sloten deze maanden af met een co-creatieweek waarin de belangrijkste belanghebbenden met elkaar praktische oplossingen voor complexe problemen in het gebied bedachten. Naast het ontwikkelen van de plannen was het doorlopen van dit proces een leerschool voor alle betrokkenen in hoe je meer met elkaar aan de stad kunt werken.

Doel: Verbinden van stadsdeel, bewoners en ondernemers om te komen tot een gedragen agenda en gebiedsplan.

Resultaat:

    • inzicht in nieuwe methoden en technieken
    • input vanuit bewoners en ondernemers voor gebiedsagenda & plannen
    • concrete oplossingen voor vraagstukken in de wijk vanuit bewoners en ondernemers
    • verbinding ondernemers, samenwerkingspartners, bewoners en het stadsdeel

 


Terug naar projecten